top of page

Sušenka

Sušenka

Pohlaví: kočka                           
Datum narození: 2019            

Datum příjmu: 17.3.2023            Místo nálezu: MOaP      

Sušenka byla odchycena z kolonie koček v Přívoze, v rámci kastrace a následného vypuštění zpět. Z počátku byla dosti bázlivá a stydlivá, po pár dnech v dočasné péči, kde se mimochodem hnedka zkamarádila s dalšími kočkami, je z ní úžasný společník a mazel. Pouze do společnosti jiné kočky. Je kastrovaná, očkovaná, testovaná a čipovaná. 

bottom of page